Dokumenty szkolne

  • Statut szkoły
  • Regulaminy szkolne:
  • Regulaminy klasopracowni
  • Procedury obowiązujące w szkole
  • Programy
  • Zestaw podręczników
  • System oceniania
  • Innowacje pedagogiczne
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Standardy Ochrony Małoletnich
————————————————————

Statut szkoły:
Statut Szkoły Podstawowej im. J. Badury w Międzyborzu

Regulaminy szkolne:
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin oceny pracy nauczyciela
Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli
Regulamin dyżurów nauczycielskich
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulaminy klasopracowni:
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin pracowni chemicznej
Regulamin pracowni fizycznej

Regulamin pracowni artystycznej
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
Regulamin korzystania z boiska szkolnego
Zasady wyjścia poza teren szkoły na wf

Procedury obowiązujące w szkole:

Procedury (COVID-19) funkcjonowania SP im. Jerzego Badury od 01.09.2021 r.
Procedury i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w SP im. Jerzego Badury
Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania
Procedura przeprowadzania obserwacji zajęć
Procedura organizowania i udzielania PPP
Procedury ewidencjonowania podręczników
Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej
– Procedura karnego przeniesienia ucznia

Programy:
Szkolny zestaw programów nauczania 2021/2022
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021/2022
Szkolny program wspierania uzdolnień i zainteresowań ucznia
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Zestaw podręczników:
Wykaz podręczników 2023-2024

System oceniania:
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Innowacje pedagogiczne:
Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022
Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku
Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie dof. wyp. dzieci i  młodzieży
Załącznik nr 4 – Dofinansowanie wypoczynku
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie zapomogi doraźnej
Załącznik nr 6 – Wniosek o pomoc finansową w okresie zimowym
Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

Standardy Ochrony Małoletnich:

– Zarządzenie nr 9 Standardy Ochrony Małoletnich

– Standardy Ochrony Małoletnich

– Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja dla rodziców

– Standardy – wersja skrócona dla uczniów

 

 

 

Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury | Wszelkie prawa zastrzeżone