2024-05-28

Dnia 28.05.2024r. w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu patriotycznego pod nazwą ,,Mały patriota”, realizowanego przez cały rok szkolny w klasie 1a i 2b, którego pomysłodawcami są nauczycielki: Karolina Zielonka i Hanna Tokarska.
Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Realizacja projektu pozwoliła nam na zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego, symbolami narodowymi, tradycjami, zwyczajami, obrzędami ludowymi z różnych regionów Polski, tańcami ludowymi , potrawami regionalnymi oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy
z bycia Polakiem.
Udział w projekcie przyniósł nam wiele satysfakcji i korzyści, zmobilizował nas, nauczycieli, do większego zwrócenia uwagi na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci zyskały wiedzę i doświadczenia, które – mamy nadzieję – w przyszłości będą procentowały godną postawą naszych wychowanków.
W I części uroczystości uczniowie z klas: Ia, IIb oraz dziewczynki z klasy: 3b ,4a, 7a oraz uczennica naszej szkoły Hanna Dymała zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Piosenką, wierszem i tańcem pokazali swoją postawę wobec ojczyzny.
W II zaś części wręczono uczniom nagrody za udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Polsce pt. ,,Mały patriota” dla uczniów klas I-III, który odbył się w maju i był podsumowaniem całorocznej realizacji projektu. Dziękujemy za udział
i współpracę poszczególnym szkołom: SP w Bukowinie Sycowskiej, ZS w Dziadowej Kłodzie, SP w Drołtowicach, SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, ZSP w Sycowie, SP im. Jerzego Badury w Międzyborzu.
(Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora SP w Międzyborzu, pana Franciszka Fąkę i Panią Wicedyrektor Iwonę Strzelecką, za co serdecznie dziękujemy! )
Miło było nam gościć na uroczystości dyrekcję naszej szkoły Pana Franciszka Fąkę oraz Panią Wicedyrektor Iwonę Strzelecką, Pana Burmistrza Pawła Adamczyka, Pana Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Kraskę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mariusza Zielińskiego, Panią Dyrektor Biblioteki Publicznej Justynę Koziarską, Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej Józefa Gąbkę, przedstawicieli poszczególnych szkół ,uczniów, radnych, a przede wszystkim rodziców, dziadków którzy mogli na żywo podziwiać występy swoich dzieci.
Rodzicom serdecznie dziękujemy za pyszne ciasta oraz za pomoc w organizacji uroczystości (dziękujemy, że możemy zawsze na Was liczyć! ). Dziękujemy bardzo również pracownikom obsługi z naszej Szkoły za pomoc w przygotowaniu.
Dziękujemy nauczycielom, którzy wspomogli nas w tym przedsięwzięciu: za oprawę muzyczną dziękujemy bardzo Panu Tomaszowi Barczakowi, na którego zawsze możemy liczyć! Pani Paulinie Czołnik dziękujemy za własnoręcznie wykonane piękne kwiaty oraz wspaniałe przygotowanie uczennicy Hanny Dymały ( Laureatki Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Oleśnicy) . Dziękujemy Pani Marcie Bacik za cudne zdjęcia oraz Panu Włodzimierzowi Siedleckiemu.
Wszystkim gościom i uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.
Hanna Tokarska
Karolina Zielonka
Ewelina Olszewska
Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury | Wszelkie prawa zastrzeżone