2024-3-7

Pasowanie na czytelnika
7 marca 2024 roku w międzyborskiej Badurówce odbyło się Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Akt pasowania odbył się w obecności zaproszonych gości: dyrektor Biblioteki Publicznej – pani Justyny Koziarskiej, dyrektora szkoły – pana Franciszka Fąki i wicedyrektor szkoły – pani Iwony Strzeleckiej. Śpiewem i recytacją wierszy Jana Brzechwy uczniowie klasy 3b i 4a uświetnili uroczystość. Pierwszoklasiści mieli za zadanie odgadnąć tytuły recytowanych wierszy.
Po złożonym przyrzeczeniu wicedyrektor szkoły pasowała wszystkich uczniów na czytelników, dotykając ich książką. Mimo że dopiero dziś uczniowie zostali przyjęci w poczet czytelników naszej biblioteki, to wielu z nich już korzystało z jej zbiorów. Troje uczniów, którzy wykazali się największą liczbą przeczytanych książek w pierwszym półroczu, otrzymało dyplomy i nagrody książkowe. Byli to: Michał Adamski, Hanna Raś i Daria Wilk. Gratulujemy!!!
Następnie przekazano wszystkim pierwszoklasistom Wyprawki Czytelnicze. W skład każdej wchodziła książka dla dziecka pt. „Wnuczka antykwariusza” i broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów, mówiącym o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania, a także zbiorem rekomendacji wartościowych książek przeznaczonych dla uczniów klasy pierwszej. Oprócz wyprawek uczniowie otrzymali Dyplomy Małego Czytelnika i zakładki do książki.
W dalszej części uroczystości uczniowie, pracując w grupach, popisywali się umiejętnością układania próśb książki z rozsypanki wyrazowej i odczytywania ich, odgadywali bohaterów baśni, bajek i innych książek oraz kończyli rozpoczęte tytuły książek. Ze wszystkimi zadaniami poradzili sobie doskonale. Po wykonaniu zadań udali się z uśmiechem na twarzy do biblioteki po książkę i na dalsze zajęcia.
Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury | Wszelkie prawa zastrzeżone