Ochrona danych osobowych

RODO
Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej RODO

informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu, 56-513 Międzybórz, ul. Wrocławska 6-6A

• powołano inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail- adres: inspektor.enigma@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres jak wyżej;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie celu realizacji usług na podstawie art. 6 ust 1 RODO;

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu, 56-513 Międzybórz, ul. Wrocławska 6-6A;

• dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usługi oraz zgodnie z przepisami archiwalnymi;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO;

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niepodpisanie umowy/brak realizacji usługi.

Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2020 Rafał Zatylny, Mateusz Muzika | Wszelkie prawa zastrzeżone