WOLONTARIAT, PATRIOTYZM I SOLIDARYZM SPOŁECZNY W MIĘDZYBORSKIEJ „BADURÓWCE”

Płk. Weronika Sebastianowicz „Nie zapominajcie o nas…”
Przez cały rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu promowano wolontariat, patriotyzm i inicjatywy społeczne na rzecz potrzebujących.
W pierwszych miesiącach nauki uczniowie poznawali pojęcie wolontariatu i zasady dobrej pomocy.  W listopadzie zostały przekazane znicze na kresowe cmentarze w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Grudzień i początek nowego roku kalendarzowego  przebiegał pod hasłem pomocy i wparcia udzielanego w ramach akcji ”Szlachetna Paczka”.
Kolejne miesiące to akcje pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Dzięki p. Pawłowi Przewoźnemu uczniowie naszej szkoły nagrali spot ukazujący ten problem. Całe środowisko szkolne  aktywnie włączyło się w zbiórki niezbędnych artykułów dla uchodźców, a także w akcję „Solidarni z Polakami na Ukrainie”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Ważnym etapem promocji idei wolontariatu i solidaryzmu społecznego były konkursy: Dolnośląski Konkurs Poetycki „W podziękowaniu za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego” pod  honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Regionalny Konkurs Plastyczny „Wolontariat łączy ludzi”, współorganizowany ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen.
Konkursy były wynikiem współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Międzyborzu,  Urzędem Miasta i Gminy Międzybórz, Parafią pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu i Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Odnaleźć Radość  i Nadzieję w Międzyborzu.
Wszystkie akcje, inicjatywy, konkursy wymagały trudu, zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli, ale stały się także okazją do poszerzenia wiedzy i poznania wspaniałych ludzi. Laureaci Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego „W podziękowaniu za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, bjętego  honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Regionalnego Konkursu Plastycznego „Wolontariat łączy ludzi”, wyjechali w nagrodę na wycieczkę do Warszawy ufundowaną przez p. Ilonę Gosiewską- prezesa Stowarzyszenia Odra-Niemen. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Spotkali się z Powstańcami Warszawskimi i poznali ich niezwykłe losy. Na Cmentarzu Powązkowskim uczestniczyli w lekcji historii przeprowadzonej przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka, Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
W Pałacu Prezydenckim laureaci zostali przyjęci przez Panią Prezydentową Agatę Kornhauser–Dudę. Spotkanie było okazją do rozmów o wolontariacie, nauce, konkursach oraz pomocy uchodźcom. Dziękując za miłe przyjęcie, dzieci wręczyły  Pierwszej Damie  laurki oraz tomik zawierający wiersze laureatów Dolnośląskiego Konkursu Poetyckiego.
Ten rok był rokiem szczególnych emocji i podjęcia niezwykłych wyzwań. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu  wykazali się wielką aktywnością, zaangażowaniem społecznym i  postawą patriotyczną.
Bardzo dziękujemy p. Ilonie Gosiewskiej za pokazanie, czym jest wolontariat, jak pomagać kombatantom i czcić pamięć bohaterów historii. Stowarzyszenie Odra-Niemen zachęca młodych ludzi do aktywnego wolontariatu i pomaga dostrzec znaczenie wolności, współpracy i solidarności społecznej w dzisiejszych czasach.

                                                      Julia Firuta, Małgorzata Zielińska

 

Skip to content
Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Badury
w Międzyborzu

ul.Wrocławska 6-6a
56-513 Międzybórz
START E-DZIENNIK O SZKOLE AKTUALNOŚCI FACEBOOK GALERIA MAPA STRONY KONTAKT
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. JERZEGO BADURY
w MIĘDZYBORZU

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury | Wszelkie prawa zastrzeżone