Praca z dzieckiem

Okres przedszkolny to czas, kiedy dzieci zdobywają umiejętności czytania, pisania, samoobsługi samodzielności oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami. Warto do planu aktywności w przedszkolu dodać zajęcia z terapii ręki

Dziecko objawiające niechęć do rysowania, kolorowania czy pracy w kartach , ale i podczas lepienia, kreślenia szlaczków, liter. Nieprawidłowe trzymanie ołówka, ściskanie go za mocno lub za lekko powinno zostać poddane obserwacji pod kątem ćwiczeń ręki. Dzieci z tego typu zaburzeniami powinny zostać poddane terapii ręki.

    Terapia ręki nie polega na monotonnym ćwiczeniu kolorowania  czy kreślenia szlaczków ale zajęcia tego rodzaju powinny odbywać się na dużej sali gimnastycznej.

Kilka podstawowych informacji o budowie kończyny górnej. 

Czytaj więcej