Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury w Międzyborzu, ul. Wrocławska 6-6a, tel. 627856910
Polish English French German Russian

NAZWA ZAJĘĆ KLASA

TERMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ

(dzień- godzina lekcyjna- nr sali lek.)

NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
PONIEDZIAŁEK
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasa 8a godz..7.15- sala 22 Małgorzata Zielińska
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze                          z matematyki dla klas piątych

klasa 5a

klasa 5b

6. godzina lekcyjna – sala 8 Dorota Bugaryn

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasa 5a 6. godzina lekcyjna- sala 22 Małgorzata Zielińska
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV - VIII klasa 4a 30.09.2019r., 27.01.2019r. (6.godzina lekcyjna- sala 25) Mirosława Kupczyńska
klasa 5a 14.10.2019r. (6. godzina lekcyjna) 18.11.2019r., 20.01.2020r. (6. lub 7. godzina lekcyjna - sala 25)
klasa 5c 09.12.2019r.,30.09.2019r.                  (7. lub 6. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 6a 07.10.2019r., 21.10. 2019r.        (6.lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 6b 21.10.2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna - sala 25)
klasa 6c 07.10.2019r., 20.01.2020r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 7a- 7 (grupa czteroosobowa i trzyosobowa)

21.10.2019r., 13.01.2020r.

28.10.2019r., 20.01.2020r.                (7. godzina lekcyjna - sala 25)

WTOREK
„Pisać każdy może”- zajęcia rozwijające klasa 6b

6. godzina lekcyjna- sala19

Aneta Król

Anna Florczak

Kółko informatyczne dla klas 4 i 5 rozwijające zainteresowania w ramach ogólnopolskiego projektu SuperKoderzy

klasa 5

klasa 4

6. godzina lekcyjna- sala 23 Agnieszka Pilarczyk
Superkoderzy- dla chętnych uczniów klasy czwartej i piątej

klasa 4a

klasa 5

Od października

6. godzina lekcyjna sala informatyczna

Irena Pudłowska

Koło polonistyczne klasy: 5a, 7a, 7c, 8b

Raz w miesiącu lub wg potrzeb

6 godzina lekcyjna- sala 22

Małgorzata Zielińska
Kółko plastyczno- muzyczne Dla chętnych uczniów 13.35- 14.50- sala 29 Irena Pudłowska
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV - VIII klasa 4a 10.09.2019r., 26.11.2019r.                     (6. godzina lekcyjna- sala 25)

Mirosława Kupczyńska

klasa 5b 17.09.2019r., 24.09.2019r., 05.11.2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna)
klasa 6a 19.11.2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 6b 01.10.2019r., 19.11. 2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna - sala 25)
klasa 7c 05.11.2019r., 26.11.2019r.                           (7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 8a

17.09.2019r., 24.09.2019r., 17.12.2019r. (7. godzina lekcyjna- sala 25)

ŚRODA

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasy: 7a, 7c 7.30, sala 22 Małgorzata Zielińska
Kółko informatyczne dla klas I-III rozwijające zainteresowania w ramach ogólnopolskiego projektu Uczymy dzieci programować

klasa I

klasa II

klasa III

5. i 6. godzina lekcyjna- sala 23

Agnieszka Pilarczyk
eTwinning z językiem niemieckim – zajęcia rozwijające dla klasy 5c klasa 5c 6. godzina lekcyjna- sala 18

Karolina Skoczylas

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze                                z matematyki dla klas szóstych

klasa 6a

klasa 6b

klasa 6c

7. godz. lekcyjna- sala 8 Dorota Bugaryn
KÓŁKO GEOGRAFICZNE – zajęcia rozwijające uzdolnienia

klasa 6a

klasa 6b

klasa 6C

7. godzina lekcyjna - sala 24 Anna Florczak
Koło języka angielskiego dla kl. 8A klasa 8a 7. godzina lekcyjna- sala 11 Anna Krajka
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

klasa 4a

klasa 5c

7. godz. lekcyjna- sala 27 Małgorzata Wasiela
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas IV - VIII klasa 5a 08.01.2020r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)

Mirosława Kupczyńska

klasa 5c 04.12.2019r., (7. lub 6. godzina lekcyjna) 02.10.2019r., 04.12. 2019r., 08.01.2020r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 6c 11.09.2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 7b 23.10.2019r., 30.10.2019r.                            (7. godzina lekcyjna- sala 25)
Kółko z języka angielskiego dla klas 8 klasa 8b 8. godzina lekcyjna- sala 9 Kamila Perużyńska
CZWARTEK
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

klasa 7a

klasa 7b

klasa 7c

7.30- sala 27

Małgorzata Wasiela

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasy: 5c; 6a i 6c

6. godzina lekcyjna- sala 20

Danuta Siuda

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasy: 4a, 5b, 6B 7. godzina lekcyjna- sala 19

Aneta Król

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

klasa 8b 7. godzina lekcyjna- sala 22

Małgorzata Zielińska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV - VIII klasa 5a

02.01.2019r.,16.01.2019r.                             (6. godzina lekcyjna- sala 25)

Mirosława Kupczyńska

klasa 5b 02.01.2020r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 6c 14.11.2019r. (6. lub 7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 7b 05.09.2019r. (7. godzina lekcyjna - sala 25)
klasa 8a 05.09.2019r. (7. godzina lekcyjna- sala 25)
klasa 8b

19.12.2019r., 16.01.2020r.                            (7. godzina lekcyjna- sala 25)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – koło chemiczne

klasa 8b

klasa 8a

Co drugi czwartek 2 godziny-

sala 10

8. i 9. godzina lekcyjna.

Agata Grenda

PIĄTEK

Liga Ochrony Przyrody Klasa 5b

2 razy w miesiącu

6. godzina lekcyjna- sala 24

Wiotetta Pienio

NAZWA ZAJĘĆ

KLASA

TERMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ

(dzień- godzina- nr sali lek.)

NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
PONIEDZIAŁEK
KOŁO TANECZNE (w) III A 12.45-13.30 sala nr15 H. TOKARSKA
WTOREK
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ED. MATEMATYCZNEJ (r.u)

I A

11.45-12.30 sala nr 14

W. PIENIO
KLUB GIER PLANSZOWYCH (w)

I A

II B

12.45-13.30 sala nr12 M.OSTROWSKA
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ED. MATEMATYCZNEJ (r. u) III B 12.45-13.30 sala nr 16 U.HARAZIŃSKA
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. III 13.40.-.14.25 - sala 11 ANNA KRAJKA
  ŚRODA
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ED. MATEMATYCZNEJ (z. w)

II A

II B

11.45-12.30 sala nr13 A. WYRWAS
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ED. POLONISTYCZNEJ (z. w)

I A

I B

11.45-12.30 sala nr14 W. PIENIO
KOŁO TANECZNE (w) III A 11.45-12.30 sala nr15 H.TOKARSKA
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z J. ANGIELSKIEGO (r. u) I A 11.45-12.30 sala nr17 A. PINKOSZ
CZWARTEK
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ED. POLONISTYCZNEJ (z. w)

II A

II B

11.45-12.30 sala nr 12 M.OSTROWSKA
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ED. POLONISTYCZNEJ (r. u) III A 11.45-12.30 sala nr 15 H. TOKARSKA
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE KL. I-III

12.45-13.30 sala nr 16

wymiennie z zajęciami w piątek

11.45-12.30 sala nr 16

U. HARAZIŃSKA
PIĄTEK
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z ED. MATEMATYCZNEJ (z. w)

I A

I B

11.45-12.30 sala nr 14 W. PIENIO
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ED. MATEMATYCZNEJ (r.u) I A 11.45-12.30 sala nr 17  

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej

im. Jerzego Badury w Międzyborzu

I. Postanowienia ogólne:

 1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki                        w szkole.
 3. Szafki służą uczniom do przechowywania wyłącznie pomocy dydaktycznych               i przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.

     4. Wychowawca dokonuje przydziału szafek uczniom.

   5. W razie zgubienia lub zniszczenia klucza, rodzic ponosi koszt dorobienia dodatkowego    klucza.

6. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania     i poszanowania.

     7. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia                niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek   

 1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.
 4. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz substancji i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 5. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: niezjedzonych kanapek, innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 6. Uczeń nie powinien przynosić i przechowywać rzeczy i przedmiotów niezwiązanych          z jego pobytem w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych.
 7. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania naklejek, plakatów, zdjęć itp.
 8. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 9. Uczeń zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym osobom.
 10. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły.
 11. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki i oddania klucza wychowawcy. W przypadku pozostawienia rzeczy w szafce na okres wakacji, przedmioty te zostaną usunięte przez pracowników obsługi.
 1. Za       umyślne   uszkodzenia   szafek,   odpowiedzialność   materialną   ponosi rodzic/prawny opiekun.

III . Klucze do szafek, zasady ich użytkowania.

1.  Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Zwrotu oryginalnego klucza dokonuje się na ręce wychowawcy .

3.   Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz do szafki po rozpoczęciu roku szkolnego.

4.   Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu oryginalnego klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki.

5. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.

IV Kontrole i zasady ich przeprowadzania.

 1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek wychowawca lub dyrektor może przeprowadzać kontrole okresowe w obecności ucznia.
 2. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach:

●uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych regulaminem,

●na wniosek policji, straży,

●na żądanie rodziców ucznia.

 1. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

V. Postanowienia końcowe

 1. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie na początku każdego roku szkolnego.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.

 

Data

Śniadanie

Obiad

Poniedziałek

25.02.2019

Herbata z

cytryną

Kapuśniak z mięsem (1,9) pieczywo(1), jabłko

Wtorek

26.02.2019

Herbata z cytryną

Ziemniaki(7), sznycel(1,3,7), surówka z kapusty pekińskiej(7), kompot

Środa

27.02.2019

Herbata z cytryną

Kluski śląskie z mięsem(1,3) kapusta kiszona zasmażana, kompot, pomarańcza

Czwartek

28.02.2019

Herbata z cytryną

Filet drobiowy(1,3,7), ziemniaki(7) surówka z kapusty białej z marchewką(7), kompot

Piątek

01.03.2019

Herbata owocowa

Zupa brokułowa(1,7,9), pieczywo(1), owoc

Poniedziałek

04.03.2019

Herbata z cytryną

Krupnik(1,9), pieczywo(1), owoc

Wtorek

05.03.2019

Herbata z cytryną

Ryż, gulasz drobiowy(1,7),surówka z kapusty białej z ogórkiem i koperkiem(7), kompot

Środa

06.03.2019

Herbata z cytryną

Fasolka po bretońsku(1), bułka(1), kompot

Czwartek

07.03.2019

Herebata z cytryną

Zupa pieczarkowa z pulpecikami(1,3,7,9), pieczywo(1), owoc

Piątek

08.03.2019

Herbata z cytryną

Ziemniaki(7), Kotlety rybne(1,3,4,7), surówka z kapusty kiszonej z marchewką, kompot

Godziny pracy sekretariatu w Szkole Podstawowej w Międzyborzu

w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek   7.15 - 15.15

Wtorek    7.15 - 15.15

Środa   7.15 - 15.15

Czwartek   7.15 - 15.15

Piątek  7.15 - 15.15

 

Godziny lekcyjne w szkole podstawowej i gimnazjum 2018/2019

 

Numer lekcji    Godzina          
1
08:00-08:45
2
08:55-09:40
3
09:50-10:35
4
10:45-11:30
5
11:45-12:30
6
12:45-13:30
7
13:45-14:30

 

 

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania dla nauczycieli.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter