PODZIĘKOWANIA DLA RADY RODZICÓW

 

Szczególne podziękowania za wszystkie inicjatywy, które służyły dobru naszych uczniów, min.

  • ufundowanie wspaniałych nagród i stypendiów dla wyróżniających się uczniów,
  • dofinansowanie wyjazdu dla uczniów w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”,
  • dofinansowanie organizacji Szkolnego Rajdu Rowerowego,
  • słodki poczęstunek z okazji Mikołaja i Dnia Dziecka.
  • Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć na Państwa zrozumienie i wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Franciszek Fąka

marriage 168831 960 720