Uroczysta parada pocztów sztandarowych

Uroczysta parada pocztów sztandarowych pod przewodnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, Koncert Pieśni Kresowej- Akcja "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia".

2

Galeria