Klimatyczna klasa 1-3

W  bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy Ia realizowali Ogólnopolski Projekt pt. „Klimatyczna klasa  1-3”. Projekt ten prowadziła Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Realizując projekt uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, m.in. doskonalili swoje kompetencje społeczne; prowadzili doświadczenia i obserwacje na podstawie, których uczyli się myślenia naukowego i wnioskowania; nabywali wiedzę na temat ochrony klimatu i recyklingu.
Za zaangażowanie i wytrwałość w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu kompetencji społecznych, klasa pierwsza otrzymała dyplom.

klimatyczna

Galeria