Egzamin gimnazjalny część humanistyczna

Za nami pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego z zakresu: wos, historia i j. polski.

Wierzymy, że wyniki będą bardzo dobre. Jutro część druga

egzamin

Galeria